Συστηματα πυρανιχνευσης

Πυρανίχνευση

Η προστασία και η έγκαιρη προειδοποίση σε περίπτωση φωτιάς αποτελόυν κρίσιμο κομμάτι που μπορεί να σώσει ζωές και περιουσιακά στοιχεία. Η πυρανιχνευση αποτελέι απαιραίτητο εξοπλισμό σε εργοστάσια, αποθήκες, καταστήματα αλλά ακόμη και σε οικίες όπου θέλετε να είστε σίγουροι πως μια τυχόν πυρκαγία θα προξενήσει τις λιγότερες δυνατές καταστροφές.

Ένα αυτόματο σύστημα πυρανίχνευσης αποτελείται από τους πυρανιχνευτές οι οποίοι ενεργοποιούνται είτε σε περίπτωση καπνού είτε σε περίπτωση απότομης αύξησης της θερμοκρασίας. Οι πυρανιχνευτές στέλνουν το σήμα στη κεντρική μονάδα ελέγχου η οποία με τη σειρά της ενεργοποιεί τις σειρήνες και τους φάρους για την έγκαρη ειδοποίηση όσων κινδυνεύουν άμεσα, αλλά ταυτόχρονα δίνει σήμα στο κεντρικό σταθμό επιτήρησης.

Σημαντικό στοιχείο είναι επίσης και η σήμανση των εξόδων ασφαλείας και των διόδων αποφυγής καθώς όταν ο καπνός είναι πυκνός γίνεται εξαιρετικά δύσκολος ο προσανατολισμός ακόμη και σε κτίριο που το γνωρίζουμε πολύ καλά! Επίσης ειδικά κομβία αναγγελίας πυρκαϊάς προσθέτουν επιπλέον βαθμό ασφάλειας καθώς μπορούν να πατηθούν από οποιονδήποτε αντιληφθεί τη φωτία πριν από τους πυρανιχνευτές.

Στην Electronic Line αναλαμβάνουμε να κάνουμε τη μελέτη για το χώρο σας τοποθετώντας στα κατάλληλα σημεία τους πυρανιχνευτές έτσι ώστε να καλυφθεί όλη η έκταση καθώς και οποιαδήποτε σημεία είναι πιο συχνές εστίες φωτιάς.