Δίκτυα Η/Υ

H Electronic Line αναλαμβάνει το σχεδιασμό και την εγακατάσταση δικτύων σε επιχειρήσεις και κατοικίες. Συγκεκριμένα αναλαμβάνουμε:

  • Εγκατάστη και επισκευές δικτύων Η/Υ.
  • Εγκατάσταση και έλεγχο δικτύων οπτικών ινών.
  • Δορυφορικά δίκτυα.
  • Ασφαλή δίκτυα ίντερνετ.
  • Ασύρματα δίκτυα ίντερνετ.
  • Αναβάθμιση συστημάτων.
  • Προμήθεια και εγκατάσταση λογισμικού Antivirus
  • Προμήθεια και εγκατάσταση λειτουργικού συστήματος.